พีวีเอ็น ศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรม

Company Profile

บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้นำจัดจำหน่ายเครื่องวัดอุตสาหกรรม และวาล์วในประเทศไทย ความสำเร็จของพีวีเอ็นในวันนี้มาจาก 4 ปัจจัยหลักๆ การคว้าโอกาสเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การยอมรับและประยุกต์ใช้นวัตกรรม การสร้างความคุ้มค่าแก่ลูกค้า และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการขายและจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและวาล์วกว่า 40,000 รุ่นจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก มีบริการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 บริการหลังการขาย และการแก้ปัญหาและให้คำปรึกษา การติดตั้งและออกแบบ ตามลักษณะงานของลูกค้า

ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี นวัตกรรมของเทคโนโลยีคือ main focus ของเรา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2531 โดยทีมวิศวกรรมผู้มีประสบการณ์ พีวีเอ็นเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและวาล์ว และในช่วงท้ายของ พ.ศ. 2540 พีวีเอ็นได้ขยายขอบเขตธุรกิจ โดยการให้ Solution ในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ความสำเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมาของพีวีเอ็นมาจากการไม่หยุดนิ่ง การนำความรู้ และประสบการณ์ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ การควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรมมีบทบาทที่สำคัญขึ้น ดั่งนั้นการหาโซลูชั่นที่น่าเชื่อถือจึงเป็นหลักสำคัญในความสำเร็จ พีวีเอ็นจะมั่นพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการ และให้ความคุ้มค่าแก่ลูกค้า เราหมายมั่นจะเสริมสร้างขีดความสามารถของเราต่อไปเพื่อเป็น Total Solution for Process Automation

Values

เพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง พนักงานพีวีเอ็นทุกคนมีค่านิยม (Values) พื้นฐานอีก 6 ประการที่ต้องปฎิบัติ